Ly giấy trơn 12oz – 390ml (ly giay take away)

–  Dung tích: ≈ 390ml

–  Kich Thước:

+ Đường kính miệng    : 90mm

+ Đường kính dáy        : 58mm

+ Chiều cao                  : 110mm

+ Chất liệu giấy            : 228 – 240gsm

Danh mục:

0932 79 10 12