Tô giấy 10oz (Tô kem 300ml)

Thông tín sản phầm:

  • Dung tích                 : 300ml – 350ml
  • Đường kính miệng   : 97mm
  • Đường kính dáy       : 80mm
  • Chiều cao                 : 76mm

 

0932 79 10 12