TÚI GIẤY BÁNH MÌ

–          Kich Thước:

+ Đường kính miệng    : Tham khảo

+ Đường kính dáy        : Tham khảo

+ Chiều cao                  : Tham khảo

+ Chất liệu giấy            : Tham khảo

0932 79 10 12